Privacy Policy

Предмет: Розкриття інформації відповідно до статті 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 - Європейського Парламенту та Ради 27 квітня 2016 року (Загальний регламент про захист даних)

Законодавчий акт, про який йдеться, регулює захист персональних даних та покладає низку зобов'язань на тих, хто займається обробкою згаданих даних. Одним із зобов'язань, яких слід дотримуватись, є інформування особи, якої стосуються дані.

Враховуючи вищевикладене, ми інформуємо вас, що веб-сайт, який ви переглядаєте (далі - «Сайт»), є власністю і знаходиться в управління компанії Zucchetti Centro Sistemi SpA, що базується в місті Террануова Браччіоліні (AR), Віа Лунгарно (Terranuova Bracciolini (AR), Via lungarno)№ 305/A.

Оскільки навігація користувачів на Сайті передбачає обробку персональних даних, цим документом інформуємо вас про дані, які пов'язані з вами і будуть збиратися, про цілі та методи обробки даних, і в цілому про все, що передбачено у статті 13 та наступних статтях Регламенту2016/679 / ЄС (GDPR), який набрав чинності 25 травня 2018 року (далі Регламент), а отже,

Інформуємо вас, що:

1. Особа та контактні дані контролера даних

Відповідно до Регламенту, контролер даних (далі – «Контролер даних») - це особа, яка окремо або разом з іншими визначає цілі та засоби обробки даних. У цьому випадку Контролером даних є Zucchetti Centro Sistemi SpA, з юридичною адресою Террануова, Браччіоліні (AR), Віа Лунгарно 305 / A (Terranuova Bracciolini (AR) Via Lungarno ), номер платника ПДВ 01262190513 та код платника податків 03225010481, тел. 05591971, privacy@zcscompany.com

Компанія Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. призначила компанію Protendo Società Cooperativa з головним офісом в Гранароло-делл’Емілія (BO), вул.Марконі № 4/2 (податковий номер і номер платника ПДВ 03522841208) відповідальною особою з питань захисту даних, щоб гарантувати користувачам належну обробку їхніх даних відповідно до чинних норм. Зацікавлена ​​сторона може зв’язатися з Уповноваженим із захисту даних за електронною адресою: michele.tarantino@protendo.it

2. Мета обробки, для якої призначені персональні дані, та правова основа обробки

Персональні дані, що передаються, або дані, що будуть запитані у вас, необхідні для таких цілей:

Загальні цілі

a) дозволити вам переглядати різні розділи сайту та оптимізувати вашу взаємодію з ним;

b) відповідати на надіслані вами запити до технічної підтримки або відділу продаж, і вести базу даних найпоширеніших питань, пропозицій, повідомлень;

c) отримати ваші контактні дані, надані через відповідну форму, щоб мати можливість зв’язатися з вами знову.

d) керувати іншими аспектами навігації (див. також розділ «Політика щодо файлів cookie»);

e) відбирати, оцінювати та шукати персонал для власної організаційної структури;

f) здійснювати підтримку комерційного та адміністративного управління у відносинах із клієнтами;

g) виконувати будь-які юридичні дії та зобов'язання за законом;

h) неавтоматизована кваліфікація клієнта;

Правова основа, яка є підґрунтям для обробки, визначається чинним законодавством, зокрема ст. 6 Регламенту. Повідомляємо вам, що у випадках, де це є необхідною умовою для обробки (ст. 6, п. 1, п. A), згода на обробку персональних даних для таких цілей не є обов’язковою, але її ненадання може дійсно обмежити доступ до послуг, пропонованих сайтом.

Цілі прямого маркетингу

a) маркетингова діяльність шляхом надсилання рекламних та рекламних матеріалів, що стосуються товарів чи послуг, поштою, електронною поштою, телефоном, факсом, текстовим повідомленням, у інформаційному бюлетені тощо. Ми також повідомляємо вам, що якщо ви бажаєте припинити отримання таких повідомлень, у вас є можливість зробити експрес-запит, використовуючи контакти, зазначені в цьому повідомленні. Зокрема, ми уточнюємо, що інформаційні бюлетені та електронні листи, які ви будете отримувати, будуть містити конкретне посилання для подання прямого запиту на виключення із відповідного списку розсилки.

Правова основа, яка є підґрунтям для обробки, визначається чинним законодавством. Зокрема, ми повідомляємо вам, що ваші персональні дані можуть оброблятися для вищезазначених цілей виключно за вільною, необов’язковою та завжди відкличною згодою, висловленою вами, за винятком гіпотези, зазначеної у статті 130, п. 4 законодавчого декрету від 30 червня 2003 р., п. 196.

Цілі профілювання

b) для цілей профілювання, тобто аналізу, навіть автоматичного, ваших уподобань та інтересів та пропонування послуг, вмісту, ініціатив та надсилання персоналізованих пропозицій для вас (звичайними листами, телефонними дзвінками, сповіщеннями електронною поштою про програми та інформаційні бюлетені); після того, як ви добровільно дали вашу згоду, ви в будь-якому випадку маєте право в будь-який час і безкоштовно, висловити незгоду із обробкою ваших даних з цією метою, використовуючи контакти, зазначені в цій інформації.

Правова основа, яка є підґрунтям для обробки, визначається чинним законодавством. Зокрема, ми повідомляємо вам, що ваші персональні дані можуть оброблятися для вищезазначених цілей лише за вільною, необов’язковою, завжди відкличною та чітко висловленою вами згодою.

3. Характер персональних даних

Ваші персональні дані обробляються і будуть використовуватися для цілей, зазначених у розділі 3. Персональні дані, що збираються, за своїм характером пов’язані з:

a) ідентифікаційними даними фізичних осіб (персональні дані, контактні дані, банківські реквізити тощо);

b) Дані навігації, отримані в результаті вашої взаємодії з веб-програмою (технічні файли cookie), такі як розпізнавання користувачів, збереження мови та сеансу. Це інформація, яка збирається не з метою асоціювання з вами, але яка за своїм характером могла б завдяки обробці та об’єднанню даних, що зберігаються третіми сторонами, дозволити ідентифікувати особу, до якої вона відноситься. Ця категорія включає такі дані, як час і дату доступу, тип, IP-адреси та розташування пристроїв, які ви використовуєте для доступу, запити, адресовані веб-програмі, відповіді, які веб-програма надає під час використання інтернет-додатків. Будь ласка, дивіться відповідну політику щодо файлів cookie (cookie policy). Звертаємо увагу, що якщо ви даєте згоду на використання файлів cookie, ваші дані також будуть оброблятися третіми сторонами відповідно до вищезазначеної політики щодо файлів cookie та відповідної політики конфіденційності.

4. Одержувачі або категорії одержувачів персональних даних

Дані, про які йдеться , не будуть «поширюватися», тобто вони не будуть розголошуватися невизначеним суб’єктам, якщо це прямо не дозволено вами. Однак з виключних організаційних причин вони будуть доведені до відома суб'єктів, призначених на роль обробників даних, тобто співробітників Контролера даних, а також третіх осіб, таких як співробітники та постачальники Контролера даних (наприклад, постачальники технічних, технологічних послуг, послуг хостингу, надання допомоги та обслуговування тощо, а також кредитні та банківські установи) для послуг, пов’язаних із сервісами, зазначеними на Сайті, та партнерів Власника (такими як дистриб’ютори, торговельні посередники тощо), які будуть призначені обробниками даних відповідно до статті 28 Регламенту.

Детальний перелік тем та категорій, описаних вище, доступний у Компанії, що підписалася нижче.

5. Передача персональних даних третій країні або міжнародній організації

Ваші дані будуть оброблятися в основному в Італії та в деяких випадках у державах, що належать до Європейського Союзу. Однак для того, щоб мати можливість переслідувати зазначені цілі обробки, може знадобитися передавання до країн, що не входять до ЄС. Будь-яка передача ваших даних до країн відбуватиметься відповідно до положень статті 44 та наступних статей Регламенту.

6. Період зберігання персональних даних / критеріїв, що використовуються для визначення цього періоду

Обробка даних здійснюватиметься протягом строго необхідного часу для досягнення цілей, для яких вони були зібрані, до можливого відкликання згоди або в межах граничних термінів, дозволених законом, коли продовження обробки необхідне для виконання законних зобов'язань або виконання замовлень надані державними органами та / або наглядовими органами. Після закінчення цього терміну дані будуть знищені або анонімізовані.

7. Застосовні права

Також вказуємо і нагадуємо, що, окрім того, що ви можете подати скаргу до Наглядового органу, ви зможете скористатися низкою прав, передбачених чинним законодавством, про які, коротко кажучи, повідомляється нижче: ст. 15 - право доступу зацікавлених сторін; ст. 16 - право на виправлення; ст. 17 - право на видалення даних («право бути забутим»); ст. 18 - право на обмеження обробки; ст. 20 - право на перенесення даних; ст. 21 - право на заперечення; ст. 22 - право не бути об'єктом автоматизованого прийняття рішень, включаючи профілювання.

Вищезазначені права можуть бути реалізовані шляхом надсилання електронного листа на адресу privacy@zcscompany.com , а також електронного листа або ДВК на адреси, зазначені в попередньому розділі 1.

З цією метою ми повідомляємо вам, що ви можете використовувати форму, доступну за таким посиланням: форма для реалізації прав щодо захисту персональних даних.

8. Необов’язковий характер надання даних

Надання персональних даних не є обов'язковим за законом. Однак, як це легко зрозуміти, надання цих даних важливе для виконання процедур, зазначених у розділі або 3, і, отже, відмова в наданні персональних даних може насправді унеможливити надання послуг зазначені на цьому Сайті.

9. Авторське право

Сайт є власністю компанії Zucchetti Centro Sistemi SpA, яка ним керує; графічні зображення, зображення та тексти на Сайті захищені авторським правом із усіма захищеними правами. Веб-сайт, який є «інтелектуальним продуктом творчого характеру ...», є предметом авторського права (ст. 2575 Цивільного кодексу) і як такий належить автору або тому, хто придбав права, тому дозволяється завантажувати або друкувати копію окремих сторінок або розділів сайту за умови, що авторські права та інші примітки, що стосуються зарезервованої власності, не будуть видалені. Завантаження або будь-яке копіювання з Сайту не призведе до передачі будь-яких прав власності на будь-яке програмне забезпечення чи матеріали. Публікація, відтворення (часткове чи повне), передача (електронними чи іншими засобами), модифікація та гіпертекстові посилання на ті самі документи на інших веб-сайтах для рекламних або комерційних цілей із Сайту без попередньої письмової згоди Zucchetti Centro Sistemi SpA заборонена. Порушення цих правил також тягне за собою покарання.

10. Відмова від відповідальності

Компанія Zucchetti Centro Sistemi SpA не несе юридичної відповідальності за точність, повноту або корисність будь-якої інформації, пристроїв, продуктів або процесів, заявлених на Сайті, або щодо інших матеріалів, до яких можна отримати доступ через нього, оскільки така інформація може зазнавати постійних змін внаслідок постійного технологічного розвитку нашої продукції та послуг. Таким чином, компанія Zucchetti Centro Sistemi SpA не несе відповідальності за будь-яку спеціальну, випадкову, непряму та іншу шкоду, що сталася як наслідок, або дисциплінарну шкоду, або втрату прибутку, доходу, даних або будь-який інший тип збитків, спричинених будь-яким використанням Сайту або сайтів, підключених до нього, і не буде нести відповідальності за збитки будь-якого виду, спричинені довірою до інформації, що міститься на Сайті, оскільки вона виконує лише ілюстративну функцію. Тому компанія Zucchetti Centro Sistemi SpA пропонує вам перевірити інформацію, зв’язавшись безпосередньо з нашими офісами та повідомивши про можливі невідповідності чи проблеми.

Компанія Zucchetti Centro Sistemi SpA залишає за собою право вносити зміни або оновлення до Сайту та інших засобів масової інформації в будь-який час і без попередження.