Life Cycle Assessment

Life Cycle Assessment di ZCS Azzurro

Przedsiębiorstwo ZCS Azzurro, które zawsze zwracało uwagę na jakość swoich produktów i zrównoważony rozwój środowiska, rozpoczęło analizę swoich rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem ich wydajności, możliwości naprawy i recyklingu.

LCA infografica EN

Aby osiągnąć te wyniki, w celu optymalizacji procesów i poprawy efektywności energetycznej, przyjęto analizę cyklu życia, znaną jako LCA (Life Cycle Assessment), uznawaną za najbardziej wszechstronne narzędzie do oceny wpływu produktów i usług na środowisko

Nasze zaangażowanie na rzecz planety

Nasze wartości

Icone LCA eccellenza azzurro 002

Produkty najwyższej jakości

Icone LCA consapevolezza azzurro 002

Świadomość środowiskowa

Icone LCA efficienza azzurro 002

EEfektywne gospodarowanie zasobami

Icone LCA sostenibilita azzurro 002

Zrównoważony rozwój środowiskowy